O firmie

Arko Logistics s.c. ma swoją siedzibę w Elblągu ul. Warszawska 129. Spółka została założona w 2004 roku przez agentów celnych z wieloletnim doświadczeniem. W 2010 roku agencja otrzymała certyfikat AEO – Uproszczenia Celne, wydany przez Izbę Celną w Olsztynie.

Naszym klientom oferujemy współpracę w zakresie pośrednictwa między podmiotem gospodarczym a Urzędem Celnym.

Realizujemy pełen zakres usług przewidziany w przepisach prawa celnego. Usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb naszych klientów, a swoją działalność uzależniamy od wymogów rynku. Reagujemy na zmiany przepisów administracyjnych i szukamy w nich korzyści dla naszych klientów. Jednym z takich rozwiązań są odprawy celne w procedurach uproszczonych z możliwością rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7.

Współpracujemy z firmami z całej Polski oraz krajów UE.

Oferujemy konkurencyjne ceny a nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje sprawną obsługę i współpracę z Urzędem Celnym.

Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi objęte są :

  • całkowitą poufnością
  • ochroną danych klienta

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów .